רשימת תודות

דרגהשם משתמש הודעות נתן תודה קיבל תודה מיקום, אתר הבית הצטרף
תתצ 50 52 4   07 ספטמבר 2017, 02:25
תתחדש כנשר 2 3 1   13 יוני 2018, 11:04
תשובה מאהבה 0 3 0   19 ינואר 2020, 13:39
תריג מצוות 343 55 119   17 אפריל 2019, 00:39
תקפו כהן 20 16 2   10 פברואר 2020, 12:30
תפלה לעני 3 0 1   24 יוני 2020, 23:24
תנא-קמא 318 82 115   14 יוני 2019, 11:23
תנא קמא 1 1 1   28 דצמבר 2015, 22:02
תנא היכא קאי 147 34 45   16 יולי 2019, 23:23
תמים 143 40 30   03 מאי 2016, 19:23
תלמידמובהק 63 0 14   29 ינואר 2018, 18:31
תלמיד-חכמים 11 0 3   17 יוני 2020, 16:21
תלמיד צעיר 217 33 48   19 ספטמבר 2018, 22:40
תלמיד מחכים 146 33 33   28 אפריל 2019, 11:15
תלמיד חכמים 41 4 8   09 אוגוסט 2020, 06:34
תלמיד חבר 126 19 27   09 אוקטובר 2018, 04:07
תלמיד הרמב''ם 4 1 1   22 אוגוסט 2019, 12:45
תלמיד הרב לויכטר 1 0 2   18 אוקטובר 2020, 11:40
תלמיד המשגיח 76 69 15   26 יולי 2020, 03:12
תלמוד-תורה 415 365 39
עיר התורה מודיעין עילית
25 אוגוסט 2020, 22:10
תלמוד תורה כנגד כולם 112 18 20   31 מרץ 2020, 11:07
תיובתא 983 492 254   10 יולי 2017, 20:56
תחת לשונך 16 64 7   04 יולי 2019, 18:08
תחכמוני 1 0 1   01 אפריל 2019, 20:46
תותח 3 6 0   14 נובמבר 2017, 01:28
תורתך 40 3 0   26 מרץ 2019, 02:49
תורתו אומנותו 83 5 4   04 מאי 2020, 13:00
תורת פיך 11 2 10   29 דצמבר 2015, 15:29
תורת כהנים 2 1 1   20 מאי 2020, 09:07
תורני 23 11 13   31 מאי 2018, 22:00